View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000003Knihovna K. Poříčí[Královské Poříčí - Nové internetové stránky] Chyby ve zobrazení stránekpublic2018-04-05 17:52
ReporteranonymAssigned Toadministrator 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status confirmedResolutionopen 
Summary0000003: Zobrazení dlouhých názvů v náhledu fotky
DescriptionV případě dlouhých názvů článku se u náhledu (s černým pozadím) fotky překrývá se sdílecími tlačítky
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

There are no notes attached to this issue.

Add Note

View Status
Note
Upload Files
Maximum size: 5,000 KB

Drop files here to upload (or click)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-04-04 11:00 anonym New Issue
2018-04-05 17:52 administrator Assigned To => administrator
2018-04-05 17:52 administrator Status new => confirmed