View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000002Knihovna K. Poříčí[Královské Poříčí - Nové internetové stránky] Nefungující komponentypublic2018-04-04 10:52
ReporteranonymAssigned Toadministrator 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status assignedResolutionopen 
Summary0000002: Chyby v RSS
DescriptionChybný formát výpisu RSS. V některých prohlížečích (např. Opera) nefunguje korektně zobrazení času. V jiných prohlížečích nefunguje vůbec.
Steps To ReproduceOtevřít RSS
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

There are no notes attached to this issue.

Add Note

View Status
Note
Upload Files
Maximum size: 5,000 KB

Drop files here to upload (or click)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-04-04 10:50 anonym New Issue
2018-04-04 10:51 administrator Assigned To => administrator
2018-04-04 10:51 administrator Reproducibility random => always
2018-04-04 10:51 administrator Status new => acknowledged
2018-04-04 10:52 administrator Status acknowledged => assigned