View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000001Knihovna K. Poříčí[Královské Poříčí - Nové internetové stránky] Nefungující komponentypublic2018-04-04 10:25
ReporteranonymAssigned Toadministrator 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionsuspended 
Summary0000001: Stránkování na výpisu fotogalerií
DescriptionNefunkční stránkování na výpisu fotogalerií.
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

administrator

2018-04-04 10:25

administrator   ~0000001

Z důvodu nahrazení systému fotogalerie externí galerií Rajče.cz, je řešení problému odloženo do doby implementace fotogalerie do následujících sekcí stránek.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-04-04 10:22 anonym New Issue
2018-04-04 10:25 administrator Assigned To => administrator
2018-04-04 10:25 administrator Priority normal => low
2018-04-04 10:25 administrator Status new => resolved
2018-04-04 10:25 administrator Resolution open => suspended
2018-04-04 10:25 administrator Note Added: 0000001