View Issue Details
ID: Category: Severity: Reproducibility: Date Submitted: Last Update:
3 [Knihovna K. Poříčí] Chyby ve zobrazení stránek minor always 2018-04-04 11:00 2018-04-05 17:52
Reporter: anonym Platform:  
Assigned To: administrator OS:  
Priority: normal OS Version:  
Status: confirmed Product Version:  
Product Build: Resolution: open  
Projection: none      
ETA: none Fixed in Version:  
    Target Version:  
Summary: Zobrazení dlouhých názvů v náhledu fotky
Description: V případě dlouhých názvů článku se u náhledu (s černým pozadím) fotky překrývá se sdílecími tlačítky
Tags:
Steps To Reproduce:
Additional Information:
Attached Files:
There are no notes attached to this issue.


View Issue Details
ID: Category: Severity: Reproducibility: Date Submitted: Last Update:
2 [Knihovna K. Poříčí] Nefungující komponenty minor always 2018-04-04 10:50 2018-04-04 10:52
Reporter: anonym Platform:  
Assigned To: administrator OS:  
Priority: normal OS Version:  
Status: assigned Product Version:  
Product Build: Resolution: open  
Projection: none      
ETA: none Fixed in Version:  
    Target Version:  
Summary: Chyby v RSS
Description: Chybný formát výpisu RSS. V některých prohlížečích (např. Opera) nefunguje korektně zobrazení času. V jiných prohlížečích nefunguje vůbec.
Tags:
Steps To Reproduce: Otevřít RSS
Additional Information:
Attached Files:
There are no notes attached to this issue.


View Issue Details
ID: Category: Severity: Reproducibility: Date Submitted: Last Update:
1 [Knihovna K. Poříčí] Nefungující komponenty minor always 2018-04-04 10:22 2018-04-04 10:25
Reporter: anonym Platform:  
Assigned To: administrator OS:  
Priority: low OS Version:  
Status: resolved Product Version:  
Product Build: Resolution: suspended  
Projection: none      
ETA: none Fixed in Version:  
    Target Version:  
Summary: Stránkování na výpisu fotogalerií
Description: Nefunkční stránkování na výpisu fotogalerií.
Tags:
Steps To Reproduce:
Additional Information:
Attached Files:
Notes
(0000001)
administrator   
2018-04-04 10:25   
Z důvodu nahrazení systému fotogalerie externí galerií Rajče.cz, je řešení problému odloženo do doby implementace fotogalerie do následujících sekcí stránek.